Làm thế nào để giải quyết các vấn đề đối tác kinh doanh

Ngay cả những mối quan hệ đối tác kinh doanh tốt nhất cũng trải qua thời kỳ khó khăn. Nhưng nếu quan hệ đối tác của bạn có vấn đề mà bạn nghĩ không thể giải quyết thì sao? Dưới đây là một số vấn đề phổ biến nhất mà các đối tác kinh doanh phải đối mặt và ý tưởng về cách đối phó với chúng.

Dưới đây là một số tình huống tôi thấy thường xuyên nhất. Có bất kỳ trong số này áp dụng cho quan hệ đối tác của bạn?

Một đối tác cảm thấy như anh ta đang gánh phần lớn khối lượng công việc.

Điều này có thể đã xảy ra vì không có thỏa thuận về việc ai sẽ làm gì. Vai trò công việc, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình đã không được thảo luận.

Kỳ vọng không được đáp ứng.

Kỳ vọng có thể khá khác nhau đối với mỗi đối tác. Khi kỳ vọng không được đáp ứng, đó là một thiết lập cho cảm giác tiêu cực. Điều quan trọng là mỗi đối tác biết những gì mong đợi từ những người khác.

Nhân viên phát triển kinh doanh - Trường Đại học Phú Xuân Trường ...

Đối tác đã mất hứng thú trong kinh doanh hoặc thay đổi suy nghĩ.

Theo thời gian các điểm tham quan và lựa chọn mới sẽ tiếp tục trình bày cho tất cả các đối tác. Khi một đối tác trở nên không hài lòng với cách thức hợp tác sẽ diễn ra, cô ấy có nhiều khả năng mất hứng thú theo thời gian.

Xem thêm: Túi đựng hàng chất lượng tại https://dutu.vn/tui-goi-hang/

Không thể nói chuyện với nhau.

Truyền thông là rất quan trọng để duy trì một quan hệ đối tác khả thi. Khi các đối tác quá bận rộn làm việc riêng của họ đến nỗi họ không thể tìm thấy thời gian để ngồi xuống với (các) người khác, họ có thể sẽ bắt đầu cảm thấy ít tham gia hơn. Một vấn đề chưa được giải quyết cũng có thể dẫn đến các đối tác không thể nói về những điều nhất định.

Đó là một quan hệ đối tác sai.

Đôi khi sự hợp tác đã là một trận đấu tồi tệ ngay từ đầu, nhưng nó đã được duy trì vì nhiều lý do. Khi lý do chính cho quan hệ đối tác dựa trên nhu cầu cá nhân nhiều hơn nhu cầu kinh doanh, nếu những nhu cầu đó không được đáp ứng, mối quan hệ đối tác sẽ bùng phát. Có thể một đối tác nghĩ và hành động nhanh chóng và người kia muốn nghiên cứu mọi thứ rất chi tiết. Những người này có thể không bao giờ có thể hoạt động tốt với nhau. Những hành vi và đặc điểm cơ bản sẽ không thể thay đổi ngay cả khi người đó cố gắng. Có ai trong số những mối quan tâm của bạn? Làm thế nào để bạn mở chủ đề cải thiện mối quan hệ vì lợi ích của công ty? LƯU Ý: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng đó có thể là một quan hệ đối tác sai, thì cũng đáng nỗ lực để xem liệu nó có thể cứu vãn được không.

Được chủ động.

Nếu bạn muốn mọi thứ thay đổi, bạn phải thay đổi chúng. Đưa ra quyết định bạn sẽ phá vỡ hiện trạng, nhưng bạn sẽ thực hiện nó một cách chiến lược.

 

Reply